آگهی فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار جهت ساخت، نصب،تست و راه اندازي خط توليد هيدروكسيد و اکسیدمنیزیم

By |1400/7/12 11:12:23مهر 12ام, 1400|اخبار سایت|

شرکت مجتمع فرآورده ­های فسفات کارون در نظر دارد با هدف عقد قرارداد EPC، جهت شناسایی پیمانکاران توانمند و واجد شرایط با موضوع ساخت، نصب، تست و راه­اندازي خط توليد هيدروكسيد منیزیم از خوراک (محلول و جامد) غنی از کلرید منیزیم با ظرفيت توليد 30000 تن در سال و تبدیل آن به اکسید منیزیم (شامل