درباره مجموعه فسفات کارون:

شرکت مجتمع فرآورده های فسفات کارون در راستای آرمانهای خود کفایی و توسعه ظرفیتهای صنعتی و با هدف تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی مورد نیاز بازارهای داخلی و خارجی در استان خوزستان منطقه آزاد آبادان ، شهرک صنعتی 1 فاز 3 در سال 1383 تاسیس و در سال 1393 به بهره برداری رسیده است . شرکت در زمینی به مساحت 6 هکتار به منظور تولید نهائی 50،000 تن در سال ماده استراتژیک سدیم تریپلی فسفات احداث گردیده است . طرح تولید STPPبرای اولین بار در ایران احداث شده است .

قرارداد اجرای طرح مذکور به صورت مهندسی و تامین کالا و نظارت بر اجرا با پیمانکار خارجی دارنده دانش فنی و انجام عملیات نصب توسط شرکت های ایرانی در سال 1384 منعقد گردید.

چشم انداز :

شرکت مجتمع فرآورده های فسفات کارون سر آمد و پیشتاز در تولید و عرضه سدیم تریپلی فسفات در کشور و منطقه .

ماموریت :

تولید و عرضه سدیم تریپلی فسفات با رعایت استانداردهای کیفی و زیست محیطی در بازارهای داخلی و خارجی با هدف تکمیل زنجیره ارزش تولید مواد اولیه شیمیایی و بویژه مواد اولیه صنعت شوینده ، قطع واردات ، جلوگیری از خروج ارز ، توسعه و تحول صنعتی در کشور و ارزش افزایی برای سهامداران .

ارزش های محوری :

1-صیانت از سرمایه انسانی و حفظ کرامت آنان به عنوان یکی از ارکان شرکت .

2-تمرکز در جهت جلب رضایتمندی مشتریان و تامین کنندگان .

3-توجه ویژه به ایمنی ، بهداشت و محیط زیست.

4-توجه به خلاقیت ، نوآوری و بهبود مستمر در کلیه فعالیت ها .

5-توسعه مشارکت گروهی و کار تیمی .

6-اعتقاد به شایسته سالاری و کار تیمی .

7-بر قراری نظام مدیریت دانش و خلاقیت.

8-نظم و انضباط سازمانی .

9-تلاش در جهت مدیریت بهینه انرژی .

10-فراهم کردن محیط کاری با نشاط .