• شرکت مجتمع فراورده ای فسفات کارون سهامی خاص

  • آدرس : جردن (بلوار نلسون ماندلا)- بلوار مینا- پلاک 3
  • ۰۲۱۸۸۶۷۹۴۳۱ / ۰۲۱۸۸۶۷۳۸۵۶

ارسال نظرات و پیشنهادات

همواره شنونده نظرات سازنده شما در راستای تحقق بخشیدن

به پیشرفت در تولید و آبادانی ایران عزیز هستیم.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.